tài liệu tiếng Anh English Materials

What IF? Randall Munroe

What IF? Randall Munroe

Last updated: Monday, June 22, 2015  Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions CUỐN SÁCH NÀY LÀ MỘT TRONG 7 CUỐN SÁCH ĐƯỢC BILL GATES KHUYÊN ĐỌC (HÈ 2015)! ĐỂ XEM DANH SÁCH ĐẦY...

Hyperbole and a Half - Allie Brosh

Hyperbole and a Half

Last updated: Monday, June 22, 2015Hyperbole and a Half (Đường Hyperbole cộng thêm một nửa) của Allie Brosh. Cuốn sách dựa trên trang web cực kỳ nổi tiếng của Brosh, trong sách là những...

Cambridge Fun for Starters, Third Edition

Cambridge Fun for Starters, Third Edition

Last updated: Monday, May 25, 2015THIRD EDITION of the full-colour Cambridge English: Young Learners (YLE) preparation activities for all three levels of the test (Starters, Movers, Flyers). Fun for Starters Student’s Book provides full-colour...