Category: Ielts

Ielts Write Right

Bộ sách Ielts Write Right này dạy viết IELTS khá đầy đủ, Write Right cung cấp các bài essay mẫu, so sánh các câu đạt điểm 5,6,7 và nguồn từ vựng academic hay theo các chủ đề....