Longman Exam Coach

Longman Exam Coach
Longman Exam Coach


Longman Exams Coach bao gồm hướng dẫn và các bài tập thực hành cho các kì thi:

  • TOEFL®
  • TOEIC®
  • IELTS
  • CAE
  • FCE

There is also a General Exam Practice section

Grammar Handbook bao gồm Grammar Guide và Grammar Exercises.
Writing Handbook bao gồm các chủ đề sau:

  • Writing Guide
  • Essay Activator
  • Topic Activator
  • Exercises

 

 

 

 

Download

Full | Full

Chú ý: sau khi giải nén, sử dụng Power ISO hoặc Deamon Tools để tạo ổ ảo và sử dụng.

Pass: ebooktienganh.com hoặc www.car.net.pk

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply