Category: Tiếng Anh Luyện Thi

IELTS Language Practice

IELTS Language Practice – MACMILLAN IELTS Language Practice is latest addition to the best-selling Language Practice Series. It is ideal for students preparing to take IELTS, it can be used both in the classroom and for...

Complete CAE

Sách Complete CAE (teacher book) cung cấp cho người học những bài học, bài kiểm tra theo tiêu chuẩn CAE, đảm bảo cho các bạn được trang bị kiến thức và kỹ năng đầy đủ để...

Improve your Ielts

Improve your IELTS Đây là bộ sách luyện cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết trong series Improve your Ielts hướng tới mục tiêu từ 4.5 đến 7.5 bao gồm các bài test, kiến...