Category: Tiếng Anh Luyện Thi

Complete IELTS Bands 6.5-7.5

Complete IELTS Bands 6.5-7.5 Bộ sách Complete IELTS bao gồm nhiều chủ điểm với những bài tập kích thích việc luyện kỹ năng speaking và các kỹ năng khác. Đi kèm với sách là  các...

Complete IELTS Bands 5-6.5

Complete IELTS là bộ sách bao gồm nhiều chủ điểm với những bài tập kích thích việc luyện kỹ năng speaking, writing, speaking, các kỹ năng sử dụng từ vựng (vocabulary) liên quan tới kỳ...

Complete Ielts Bands 4-5

Sách Complete IELTS Bands 4-5 dành cho những bạn có ý định học IELTS nhưng mới chỉ ở trình độ cơ bản, mới bắt đầu. Sách sẽ cung cấp các thông tin chi tiết, lời...

Longman First Certificate gold

Publication Date: 7 Mar 2000 | ISBN-10: 0582429692 | ISBN-13: 978-0582429697 | Edition: 1 Book Description   Builds students' confidence by explaining what they have to do, showing them how to do it and providing plenty of practice Makes exam preparation...