100 câu hỏi thi Quốc Tịch Mỹ

100 Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Mỹ

100 Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Mỹ Mới Nhất

100 câu hỏi thi quốc tịch về công dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) và các câu trả lời được tái soạn thảo ghi dưới đây (bản mới nhất). Bạn cần đọc kỹ bảng câu hỏi thi quốc tịch này. Bạn sẽ được hỏi miệng và giám khảo của Cơ Quan Quốc Tịch Và Di Trú (USCIS) sẽ hỏi bạn 10 trong số 100 câu. Bạn phải trả lời đúng 6 trên 10 câu hỏi để được đậu phần nhập tịch này. Mặc dù USCIS biết là có thể có những câu trả lời đúng khác, ngoài 100 câu trả lời mẫu, tuy vậy bạn nên trả lời các câu hỏi theo như các câu trả lời mẫu đã cho.

Download

Comments

comments

Leave a Reply