Giáo trình Luyện Dịch Anh Việt

 

Giáo trình luyện dịch Anh - Việt

Tác giả: Minh Thu – Nguyễn Hòa

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin

Cuốn sách gồm 4 nội dung chính: 

Phần 1: Một số nguyên tắc cơ bản khi dịch Việt – Anh

Phần 2: Một số từ khó dịch từ Việt sang Anh

Phần 3: Luyện dịch Việt – Anh

Phần 4: Từ vựng

 


Download

Mediafire

OR

Mediafire

Pass: ebooktienganh.com

Comments

comments

Leave a Reply