Academic Vocabulary in Use

 Academic Vocabulary in Use

Academic Vocabulary in Use

 

Academic Vocabulary in Use là tài liệu học tập lý tưởng dành cho những người sử dụng tiếng Anh chuyên ngành. Rất thích hợp cho sinh viên thuộc bất kỳ ngành nào, từ ngành kỹ sư và khoa học xã hội cho đến kinh doanh và luật, quyển sách tổng hợp đầy đủ các từ vựng chủ yếu mà bạn sẽ gặp trong các giáo trình, các bài báo, bài thuyết giảng và trong các buổi hội thảo. Quyển sách này được biên soạn dành cho người học trình độ trung cấp loại giỏi và trình độ cao hơn, và cả các học viên đang chuẩn bị thi IELTS cũng như các kỳ thi tuyển sinh đại học khác.

Academic Vocabulary in Use

Academic Vocabulary in Use

– 50 bài dễ học, mỗi bài dài 2 trang, có phần giải thích rõ ràng các từ mới ở trang trái và các bài tập thực hành đa dạng ở trang phải.

– Cung cấp từ và các cụm từ mới trong các ngữ cảnh thực tế bao gồm các đoạn trích từ các bài giảng, bài giới thiệu, luận văn, bảng dữ liệu và các biểu đồ.

– Có thêm phần “Reading and vocabulary” với những bài đọc dài hơn để người học có thể luyện tập thêm các từ vựng trọng yếu.

– Đáp án đầy đủ, dễ hiểu và phần phiên âm các từ trọng yếu ở bảng chú dẫn giúp người học luyện phát âm

– Gồm có “phần tham khảo” tiện dụng với các chú thích về sách sử dụng từ trong các tình huống trang trọng và thân mật, sự khác nhau về từ vựng và các viết giữa tiếng Anh của người Anh, Ireland và Bắc Mỹ.

– Cung cấp cho bạn vốn từ hữu dụng và thường dùng nhất dựa trên Cambridge International Corpus (Tuyển tập Từ vựng Tiếng Anh Quốc tế Cambridge) và các bản từ vựng chuyên ngành thường dùng.

 

By clicking the OUTGOING LINK(S), you are agreeing to our Terms of Use and that Ebooktienganh.com holds no responsibility for any content provided by a third-party server. You also agree to use the content materials you find solely for personal review purposes and to purchase the original/hardcopy from the publishers or its affiliates.

None of the files shown here are hosted on this server. The contents of the posts are for educational purposes and SHOULD BE VIEWED ONLY. If you download any files to view them, you are agreeing to delete them within a 24 hour period. If you are a copyright owner, please contact us and we will be happy to remove the link.

Download - chọn một trong 3 đường dẫn ở dưới

SLOW DOWNLOAD FOR GUEST | DOWNLOAD CHẬM
FAST DOWNLOAD FOR SHARING | DOWNLOAD NHANH
FAST DOWNLOAD FOR MEMBER | DOWNLOAD CHO THÀNH VIÊN

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply