Essential Skills for IELTS Expanding Vocabulary through Reading

Essential Skills for IELTS - Expanding Vocabulary through Reading

Essential Skills for IELTS – Expanding Vocabulary through Reading

 

Một quyển sách nằm trong series của 2 tác giả Hu MinJohn A Gordon (với phần chú giải của Lê Huy Lâm). Cuốn Essential Skills for IELTS – Expanding Vocabulary through Reading này giúp các bạn tăng cường vốn từ vựng sẵn có qua việc tiếp cận các dạng bài đọc khác nhau và những bài tập để tăng cường vốn từ vựng cho kì thi IELTS (Đây là file ebook sách gốc nên phần chú giải từ bằng tiếng Hoa, các bạn sử dụng đểtham khảo, nếu thích thì nên mua sách gốc sẽ có phần chú giải bằng tiếng Việt dễ hiểu.

Download

Book

Pass: ebooktienganh.com

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply