Longman Essay Activator

Longman Essay Activator

Longman Essay Activator pdf, ebook from LONGMAN Exam Coach

Longman Essay Activator là cuốn sách PDF được trích xuất từ đĩa CD Longman Exam Coach của nhà xuất bản Longman.

Sách được trình bày rất ngắn gọn các chủ đề về viết luận, bài luận tiếng Anh (Exam Writing) với 28 nội dung chính trong formal essay như Advantage and Disadvantage, Aim or Purpose… qua đó cung cấp cách diễn đạt cùng ví dụ rất trực quan, cụ thể.

Bên cạnh đó, các bạn còn có thể tìm thấy vô số những cách diễn đạt, các cách viết lại câu khác nhau (paraphrase) cho cùng một mục đích, chẳng hạn explaining or giving example… giúp bài luận tiếng Anh hay hơn.

Một điểm quan trọng nữa là với mỗi từ loại thì tác giả còn giải thích ngữ nghĩa cũng như cách sử dụng của nó rất cụ thể bởi tùy vào văn cảnh mà nên cân nhắc dùng như thế nào cho phù hợp. Ngoài ra ở mục “study note: grammar” thì sách còn giúp phân loại từ hay cách diễn đạt nào formal hay academic hơn, chẳng hạn “conduct a study” hay hơn là “carry out a study” hoặc “express or voice an opinion are more formal than give an opinion, but mean the same thing”. Từ đó để thấy nếu muốn lấy điểm IELTS, TOEFL cao thì cần cố gắng phân biệt cũng như sử dụng tốt những nhóm từ này.

Điểm cuối cùng dành cho những ai chuẩn bị đi du học hay phải đọc tài liệu đó là mục “mục quoting people” and “referring” ngoài việc giúp các bạn gắn kết các câu trong một đoạn với nhau thì còn giải thích ý nghĩa của một số từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh mà bạn đã và sẽ gặp phải: A.S.A.P, i.e, e.g …

By clicking the OUTGOING LINK(S), you are agreeing to our Terms of Use and that Ebooktienganh.com holds no responsibility for any content provided by a third-party server. You also agree to use the content materials you find solely for personal review purposes and to purchase the original/hardcopy from the publishers or its affiliates.

None of the files shown here are hosted on this server. The contents of the posts are for educational purposes and SHOULD BE VIEWED ONLY. If you download any files to view them, you are agreeing to delete them within a 24 hour period. If you are a copyright owner, please contact us and we will be happy to remove the link.

Download - chọn một trong 3 đường dẫn ở dưới

FAST DOWNLOAD FOR SHARING | DOWNLOAD NHANH
SLOW DOWNLOAD FOR GUEST | DOWNLOAD CHẬM

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply