Luyện phát âm chuẩn giọng Anh – Mỹ Của Thầy Nguyễn Quốc Hùng

Phat Am

    Đây là khóa học Luyện phát âm chuẩn giọng Anh – Mỹ Của Thầy Nguyễn Quốc Hùng (khóa học thu phí) trên http://bea.vn. Khóa học gồm 10 bài, một số đoạn Video lấy từ bộ Master Spoken English.

Download Luyện phát âm chuẩn giọng Anh – Mỹ – Full 1 link – Reup 29/12/2013 

Link FULL 1 link : ẤN VÀO ĐÂY
 

 

Download Từng phần:

http://gyk.me/s-71/up.4sh…
http://gyk.me/s-71/up.4sh…
http://up.4share.vn/f/6a5…
http://up.4share.vn/f/447…
http://up.4share.vn/f/457…
http://up.4share.vn/f/2e1…
http://gyk.me/s-71/up.4sh…
http://up.4share.vn/f/261…
http://gyk.me/s-71/up.4sh…

http://gyk.me/s-71/up.4sh…

 

Pass: ebooktienganh.com

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply