Luyện phát âm chuẩn giọng Anh – Mỹ Của Thầy Nguyễn Quốc Hùng

Phat Am

    Đây là khóa học Luyện phát âm chuẩn giọng Anh – Mỹ Của Thầy Nguyễn Quốc Hùng (khóa học thu phí) trên bea.vn. Khóa học gồm 10 bài, một số đoạn Video lấy từ bộ Master Spoken English.

Download Luyện phát âm chuẩn giọng Anh – Mỹ – Full 1 link – Reup 29/12/2013 

Link FULL 1 link : ẤN VÀO ĐÂY
 

 

Download Từng phần:

gyk.me/s-71/up.4share.vn/…
gyk.me/s-71/up.4share.vn/…
up.4share.vn/f/6a585c5f5b…
up.4share.vn/f/4476727175…
up.4share.vn/f/4577737074…
up.4share.vn/f/2e1c181b1f…
gyk.me/s-71/up.4share.vn/…
up.4share.vn/f/2614101317…
gyk.me/s-71/up.4share.vn/…
gyk.me/s-71/up.4share.vn/…

 

Pass: ebooktienganh.com

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply