Category: Đọc

How to Master Skills for the TOEFL iBT Speaking (Intermediate)

  Bộ sách How to Master Skills for the TOEFL iBT gồm 12 cuốn: Listening (Basic, Intermediate, Advanced) và Reading (Basic, Intermediate, Advanced), Speaking (Basic, Intermediate, Advanced) và Writing (Basic, Intermediate, Advanced). Đây là một giáo...

Economy TOEIC RC 1000

Economy TOEIC Reading Comprehension 1000 Một trong những “đối thủ” đáng gờm của bộ New Longman Real TOEIC là bộ sách Economy TOEIC , sách Economy TOEIC RC 10000 là một thành viên trong đó.Sách này tuyển...