Category: Nói

tài liệu nghe nói, nói tiếng Anh, speaking skills, english communication

How to Master Skills for the TOEFL iBT Speaking (Intermediate)

  Bộ sách How to Master Skills for the TOEFL iBT gồm 12 cuốn: Listening (Basic, Intermediate, Advanced) và Reading (Basic, Intermediate, Advanced), Speaking (Basic, Intermediate, Advanced) và Writing (Basic, Intermediate, Advanced). Đây là một giáo...