Category: Phát Triển Cá Nhân

Larry King – Bí quyết giao tiếp

The Secrets of Good Communication “Trò chuyện ư? Có lẽ đó là việc mà chúng ta quá quen thuộc mỗi ngày. Nhưng trò chuyện với những người mà ta chưa từng quen biết lại...