Tagged: dictionary

Longman Phrasal Verbs Dictionary

    # Publisher: Addison Wesley Publishing Company# Number Of Pages: 608# Publication Date: 2000-09# Sales Rank: 709496# ISBN / ASIN: 0582291828# EAN: 9780582291829# Binding: Paperback# Manufacturer: Addison Wesley Publishing Company# Studio: Addison Wesley...

Từ Điển Lạc Việt 2009

Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều về LacViet MTD phần mềm từ điển đã quá nổi tiếng của người Việt chúng ta! Tôi chỉ xin nói qua về những tính năng mới...

Oxford Living Grammar (NEW)

Authors: Ken Paterson, Mark Harrison, and Norman Coe Levels: Elementary, Pre-Intermediate, and Intermediate A1+ TO B1 Oxford Living Grammar takes a practical approach to grammar. The four-page units provide clear explanations and information on...

Babylon Pro 8 Dictionary

Babylon Pro 8 là phần mềm từ điển và dịch thuật hàng đầu thế giới. Chắc chắn đồ sộ hơn Lạc Việt của Bạn. với một nền và rất nhiều các bộ từ điển...

Collection Oxford English Dictionary

Collection Oxford English Dictionary | 1.87 GB   The Oxford English Dictionary is the accepted authority on the evolution of the English language over the last millennium. It is an unsurpassed guide to the...