Tagged: english

BBC English Connection

Learning with English Connection: BBC & Vektor video Learning ( 9 CDs – 1DVD) | 2900MB | Learning English with BBC   It is a software that teaches you English by listening and watching....

Learning english via Listening

Learning english via Listening   Hiện nay,tài liệu Tiếng Anh có rất nhiều nhưng khó khăn là chọn được tài liệu phù hợp với khả năng nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong...