Tagged: ets

How to Master Skills for the TOEFL iBT Speaking (Intermediate)

  Bộ sách How to Master Skills for the TOEFL iBT gồm 12 cuốn: Listening (Basic, Intermediate, Advanced) và Reading (Basic, Intermediate, Advanced), Speaking (Basic, Intermediate, Advanced) và Writing (Basic, Intermediate, Advanced). Đây là một giáo...

Toeic Mastery

Toeic Mastery TOEIC Mastery là phần mềm học TOEIC theo định dạng hiện tại (đã được thay đổi) và là sản phẩm của American Language Academy (tạm dịch là "Viện hàn lâm ngôn ngữ...

Mozilge Actual Tests 1 2

  Mozilge Actual Tests 1 2    Đây là tài liệu Mozilge Actual Tests 1 2 , dùng để luyện thi Toeic, các bạn cũng có thể tìm thấy tài liệu Mozilge Actual Tests...

TOEFL Explorer

TOEFL Explorer – Software EXE | 27 MB   TOEFL© Explorer is a interactive learning program which aims to give you the practice and the theory to succeed in a TOEFL© test. TOEFL© Explorer...