Tagged: nghe

American stories – a princess of mars

  A painting by Frank Schoonover for the book “A Princess of Mars” Series truyện ngắn tiếng Anh với VOA english, giọng đọc chuẩn, có file mp3, new-word-list, transcript; dùng để học nghe rất...

Expanding Tactics for Listening 2nd Edition

Tactics for listening Expanding – second Edition Expanding Tactics for Listening: Student Book with Audio CD by Jack C. Richards   Description A fresh, new edition of the classroom-proven listening skills favourite. The new...

Developing Tactics for Listening Second Edition

  Developing Tactics for Listening Second Edition   Tactics for listening (Luyện nghe tiếng Anh) là bộ giáo trình luyện nghe thiết thực dành cho học sinh đang học tiếng Anh. Sách gồm ba...

Learning english via Listening

Learning english via Listening   Hiện nay,tài liệu Tiếng Anh có rất nhiều nhưng khó khăn là chọn được tài liệu phù hợp với khả năng nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong...

Basic Tactics for Listening Second Edition

Tactics for listening Basic second Edition Tài liệu và audio cấp độ Basic trong Bộ tài liệu luyện nghe English Tactics For Listening Full (Audio + ebook) với 3 cấp độ Basic, Developing &...