Tagged: nói

Speaking Our Language Series 2

Speaking Our Language Series 2Author: Margareth MacDonaldPublisher: Highland Printers   On the two pages that follow are some notes on Gaelic pronounciation and spelling. You will already be familiar with some of these points...

Crazy English

Anh văn là một môn học cực kỳ quan trọng trong thời kỳ hiện nay,hiện nay có rất nhiều phương pháp học anh văn khác nhau,ở đây mình xin giới thiệu đến các bạn...