Tagged: skills

Building skills for the TOEIC Test

    Building skills for the TOEIC Test giới thiệu một phương pháp ôn thi rõ ràng, hệ thống nhằm giúp bạn từng bước một chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC.Bạn sẽ nghe, đọc,...

Improve your IELTS Reading skills

Improve your IELTS Reading skills Đây là bộ sách luyện Reading skills trong series Improve your Ielts, các bạn có thể tham khảo thêm  Download Improve your IELTS Writing Skills Download Improve your IELTS – Speaking and Listening Skills...