Tagged: software

Từ Điển Lạc Việt 2009

Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều về LacViet MTD phần mềm từ điển đã quá nổi tiếng của người Việt chúng ta! Tôi chỉ xin nói qua về những tính năng mới...

Oxford Living Grammar (NEW)

Authors: Ken Paterson, Mark Harrison, and Norman Coe Levels: Elementary, Pre-Intermediate, and Intermediate A1+ TO B1 Oxford Living Grammar takes a practical approach to grammar. The four-page units provide clear explanations and information on...

Babylon Pro 8 Dictionary

Babylon Pro 8 là phần mềm từ điển và dịch thuật hàng đầu thế giới. Chắc chắn đồ sộ hơn Lạc Việt của Bạn. với một nền và rất nhiều các bộ từ điển...

Longman Toefl Ibt CD-ROM

  The Longman Student CD-Rom for the Toefl Test: Next Generation iBT provides additional practice opportunities to prepare for the Toefl next Generation iBT test, questions and test items. The interactive CD-ROM may also...

BBC English Connection

Learning with English Connection: BBC & Vektor video Learning ( 9 CDs – 1DVD) | 2900MB | Learning English with BBC   It is a software that teaches you English by listening and watching....