Tagged: Toeic

Easy TOEIC

Tác giả : Young-Sook Sohn, Brian J. Stuart (bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3) Improve your listening and reading skills Acquire knowledge in various field Train for the TOEIC test naturally...

TOEIC Business Idioms

Toeic Business Idioms

TOEIC Business Idioms Cuốn sách Toeic – Business Idioms From Silicon Valley (Thành Ngữ Tiếng Anh Trong Giao Tiếp Thương Mại) giới thiệu 100 thành ngữ thông dụng trong ngôn ngữ kinh doanh hiện...

TOEIC 860 Training Reading Comprehension

This book TOEIC 860 Training Reading Comprehension focus on Reading skill for TOEIC LEVEL. TOEIC 860 Training Reading Comprehension was written by Park Seong-Uk. TOEIC 860 Training Reading Comprehensiontập trung vào kỹ năng đọc...

Economy TOEIC RC 1000

Economy TOEIC Reading Comprehension 1000 Một trong những “đối thủ” đáng gờm của bộ New Longman Real TOEIC là bộ sách Economy TOEIC , sách Economy TOEIC RC 10000 là một thành viên trong đó.Sách này tuyển...